mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

ZDP-DT.272.1.5.2020.MM-B - Remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D (etap 2 - Krzeczyn, Bystre)

1. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano 29.04.2020


1. informacja z otwarcia ofert

dodano 09.04.2020


1. sprostowanie odpowiedzi

dodano 03.04.2020


1. wyjaśnienia do siwz oraz zmiana siwz

dodano 02.04.2020


1. wyjaśnienia do siwz

dodano 23.03.2020


1. ogłoszenie o zamówieniu

2. siwz

3. załączniki 1-6/6.1. do swiz

4. załącznik nr 7 - projekt umowy

5. załącznik nr 7.1. do siwz - wzór gwarancji należytego wykonania umowy

6. dokumentacja projektowa

7. przedmiar robót

dodano 19.03.2020

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 19.03.2020, 13:31
Dokument oglądany razy: 1717
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Barbara Bednarek
Publikacja dnia: 19.03.2020, 13:31
Termin: 30.05.2020, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl