ZDP-DT.272.1.5.2020.MM-B - Remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D (etap 2 - Krzeczyn, Bystre)

opublikowany: 19.03.2020
termin: 30.05.2020
przetarg podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych

1. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano 29.04.2020


1. informacja z otwarcia ofert

dodano 09.04.2020


1. sprostowanie odpowiedzi

dodano 03.04.2020


1. wyjaśnienia do siwz oraz zmiana siwz

dodano 02.04.2020


1. wyjaśnienia do siwz

dodano 23.03.2020


1. ogłoszenie o zamówieniu

2. siwz

3. załączniki 1-6/6.1. do swiz

4. załącznik nr 7 - projekt umowy

5. załącznik nr 7.1. do siwz - wzór gwarancji należytego wykonania umowy

6. dokumentacja projektowa

7. przedmiar robót

dodano 19.03.2020

Wiadomość z dnia: 19.03.2020
Dokument oglądany razy: 1 750
Opublikował: Barbara Bednarek
wydruk z dnia: 5.12.2020 // bip.zdp-olesnica.pl